Menjador

A l'escoleta promovem una alimentació saludable i equilibrada; per açò els menús del menjador estan elaborats per un expert en nutrició i dietètica.NORMATIVA DE FUNCIONAMENT DEL MENJADOR ESCOLAR EI ES MUSSOL CURS 2013 - 2014


- Organització i horaris
El menjador funcionarà diàriament de 12.45 a 13.45h a partir del dia següent a començar el setembre pels infants antics i a partir de l'1 d'octubre per a la resta. El servei s'oferirà per a tots els infants fins abans de Sant Joan. El mes de juliol hi haurà servei de menjador depenent de la demanda de les famílies i el suport del que disposi l'escola. 
Els nadons dinaran a l seva aula a partir de les 12h., o a l'hora que estableixi la tutora amb la família. 
El personal que atendrà les necessitats dels infants a l'horari de menjador serà el mateix que a la resta de la jornada. 
S'ha de tenir en compte que els infants que no fan ús del servei de menjador els han de venir a recollir abans de les 14h. 


- Economia
El preu públic mensual aprovat pel Patronat Municipal d'Escoles Infantils és de 82,30€ pels menús d'1 i 2 anys i de 45,72€ pels menús de nadons. El preu menú eventual per alumnes d'1 i 2 anys serà de 5,10€ diaris i 3,05€ diaris pels nadons. Així mateix, pels fillets que quedin fixes 2 o 3 dies per setmana se'ls hi cobrarà 4'5€ per dia que quedin. Aquesta quantitat l'hauran d'abonar a la bústia de l'escola el mateix dia en que l'alumne faci ús del servei. Les famílies han d'avisar a l'escola amb un dia d'antelació per poder fer la previsió amb el servei de càtering. 
Els usuaris fixos que s'apuntin al menjador més tard pagaran els dies que restin del mes que s'apunten i la quota fixa la resta de mesos.

Les quotes de menjador dels usuaris fixos s'hauran d'abonar per endavant juntament amb la quota mensual amb càrrec al compte bancari. Per donar-se de baixa del servei han d'avisar abans del dia 20 del mes anterior a produir-se la baixa. 

Els alumnes que es posin malalts o vagin de viatge amb la seva família... sempre que es tracti de cinc dies o més i que s'avisi al centre amb antelació, se'ls descomptarà, a partir del primer dia, el 100% de la despesa. 


- Funcionament
Les famílies que facin ús del menjador i que optin per reduir l'horari (recollir l'infant després de dinar) ho podran fer a partir de les 13.45h per donar temps a dinar amb calma. La resta els podran recollir fins les 15h. 
S'entregarà a les famílies un menú cada mes per tal que puguin fer previsió del que menjaran els seus fills/es a l'escoleta.

L'empresa que elabora actualment els nostres menús és Floma alimentació (Pere Casasnovas). L'empresa està oberta a informar a les famílies sobre els temes que li pertoquen. 


- Aclariments importants
Els alumnes fixes o abonats són els que s'apunten de manera permanent, per tot el curs tot i que es podran apuntar fins el mes de maig.
Els estris de menjador (aigua, oli, tovallons,...) seran proporcionats per l'empresa de càtering.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada